Ładowanie

Psychiatra Kielce

ul. Piekoszowska 126 • Kielce • 660 569 369 • Kamila Kmak-Sendys

Oferta (psychiatria i psychoterapia)

Psychiatria i psychoterapia chociaż bliskie sobie, oferują jednak nieco inne możliwości. Często współdziałają ze sobą i razem najpełniej służą pomocą osobie potrzebującej. Udzielam porad, konsultacji i leczenia długoterminowego w obu dziedzinach.

Psychiatria wykorzystuje wiedzę lekarską i farmakologiczną do leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, osobowości i zachowania.

Psychoterapia to podejście oparte na leczącym kontakcie z drugim człowiekiem. Jest skierowana także do ludzi, którym ma służyć w celu poprawy dobrostanu, nie tylko leczenia schorzeń i zaburzeń. Sprzyja rozwojowi człowieka.

Superwizja Superwizja jest procesem, spotkaniem, które pomaga w pracy psychoterapeucie oraz służy jego rozwojowi. W trakcie trwania superwizji, mam na myśli pojedynczą sesję, ale także i cykl spotkań, pojawiają się nowe zjawiska dotyczące procesu psychoterapeutycznego i superwizanta. Superwizja może być indywidualna, grupowa lub zespołowa, kiedy grupa ludzi połączona jest wzajemnymi zależnościami wynikającymi np. ze wspólnej pracy.

Konsultacja psychiatryczna w Kielcach

Obejmuje diagnostykę i leczenie:

 • depresji
 • nerwic
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń odżywiania
 • przewlekłego stresu i traumy
 • chorób psychicznych
 • zaburzeń wieku podeszłego

Psychiatria koncentruje się na leczeniu farmakologicznym.

Konsultacja psychoterapeutyczna w Kielcach

Obejmuje 1-3 spotkań w ramach których określam problematykę pacjenta i podejmuje wspólnie decyzję co do dalszej współpracy.

Psychoterapia oferuje pomoc w przypadku:

 • nerwic
 • depresji
 • zaburzeń somatycznych jak jelito drażliwe, nerwica serca etc.
 • wsparcie w kryzysach życiowych
 • problemów interpersonalnych, małżeńskich
 • pracy nad poczuciem wartości, akceptacji siebie

Psychoterapia indywidualna w Kielcach

Jeśli po konsultacji decydujemy się na wspólną pracę, wtedy zawieramy porozumienie, w którym określamy cele , ilość spotkań, ich częstotliwość i zasady.

Pracuję przede wszystkim z osobami dorosłymi i nastoletnimi. Specjalizuję się w pracy z osobami przejawiającym lęki, nerwicę natręctw, zaburzenia osobowości. Interesuję się pracą z traumą oraz relacjami międzyludzkimi, przywiązaniem.

Superwizja

Jestem superwizorem aplikantem w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Prowadzę superwizje prowadzonej terapii. Moje doświadczenie psychoterapeutyczne wywodzi się z nurtu psychodynamicznego. Opiekę merytoryczną szkoleniowej pracy superwizorskiej prowadzi mgr Jarosław Gliszczyński, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapraszam psychoterapeutów do kontaktu.

W zależności od potrzeb superwizanta superwizja przyjmuje różne oblicza, zajmuje się różnymi wymiarami procesu terapeutycznego w czasie sesji. Psychoterapeuta zgłasza się z różnych powodów:

 • chęci lepszego zrozumienia pacjenta,
 • procesu terapeutycznego,
 • chęci lepszego zrozumienia siebie.

Psychoterapeuci znajdują się w różnych momentach swojego życia, pracy psychoterapeutycznej. To także determinuje tematykę i potrzebę spotkań. Sama superwizja stanowi miejsce, z którego psychoterapeuta czerpie wiedzę i doświadczenie aby pracować skutecznie.

O mnie


Psychiatra Kamila Kmak-Sendys

Jestem lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą. Swoją pracę rozpoczynałam w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, potem we WSZON w Kielcach. Od 15 lat prowadzę psychoterapię. Swoje szkolenie psychoterapeutyczne rozpoczynałam razem ze specjalizacją z psychiatrii. Specjalizację z psychiatrii uzyskałam w 2009 roku, certyfikat psychoterapeuty w 2013 roku w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Jestem w trakcie aplikacji superwizora psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Obecnie pracuję w Poliklinice MSWiA w Kielcach oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Zapiecku w Kielcach.

Udzielam konsultacji psychiatrycznych, psychoterapeutycznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną i superwizję prowadzonej terapii.

Kontakt

* — koniecznie wypełnij to pole.